Brf Sörgårdshus

Startsida och nyheter Om föreningen Styrelsen Medlemssidor

Styrelsemedlemmarna i Brf Sörgårdshus väljs av årsstämman på tvåårsbasis. Alla medlemmar i föreningen är välkomna att ställa upp i styrelsevalet. Det går också bra att engagera sig med mindre projekt och sysslor inom föreningen. Om du har några tankar och idéer om något du skulle vilja fixa eller ändra på i föreningen, eller bara har en önskan om att engagera dig i föreningen, kontakta oss i styrelsen.

Styrelsemedlemmar

Svante Sundberg
Vice ordförande

Iris Pylsy
Kassör

Felix Eriksson
Ordförande
Ansvarar för hemsidan

Albin Goodwin
Ledamot

Nina Kollind
Suppleant
Ansvarar för uthyrning av och kölistor till p-platser och garage.