Brf Sörgårdshus

Startsida och nyheter Om föreningen Styrelsen Medlemssidor
Om husen Gemensamma faciliteter Städdagar Parkering Uthyrning i andra hand Bredband och telefoni Regler vid ombyggnation Avfallshantering Årsredovisningar och stämmoprotokoll Trivselregler Stadgar

Hushållssopor

Utanför hus 63 och hus 69 finns kärl för sortering av metallförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, komposterbart avfall samt brännbart restavfall. Närmsta kärl för glasförpackningar finns ca 250 m ned längs Krokslätts Parkgata (österut), på vänster sida.

Lysrör och glödlampor

Det finns kärl för lysrör och glödlampor i cykelkällarna/skyddsrummen i källarna i varje hus.

Annat avfall

Annat avfall, som t.ex. möbler, hemelektronik och miljöfarligt avfall ska lämnas på kommunens återvinningscentraler (ÅVC). Från den 8 april 2021 kan du använda ditt svenska körkort för inträde till ÅVC, om du är folkbokförd i Mölndals kommun. Om du saknar svenskt körkort, så kan du få ett särskilt ÅVC-kort. Detta görs på plats på ÅVC-centralen.

Återanvändning

Hela och rena saker av icke försumbart värde får ställas i skänkeshörnan i hus 67. Där får du även gärna ta prylar du har användning av.