Brf Sörgårdshus

Startsida och nyheter Om föreningen Styrelsen Medlemssidor
Om husen Gemensamma faciliteter Städdagar Parkering Uthyrning i andra hand Bredband och telefoni Regler vid ombyggnation Avfallshantering Årsredovisningar och stämmoprotokoll Trivselregler Stadgar

I en bostadsrätt har man generellt tämligen omfattande rättigheter att renovera och bygga om sin lägenhet efter eget tycke och smak. Att t.ex. tapetsera/måla om inne, lägga golv eller hänga upp lampor är fullt tillåtet och kräver inget medgivande från styrelsen.

 

Eftersom husen är flerbostadshus, och föreningen ansvarar för drift och underhåll av de gemensamma delarna av huset, finns dock begränsningar på vad man får göra, eftersom det kan påverka huset och andra boende. Om du t.ex. vill renovera något relaterat till badrum (tätskikt), ventilation, vatten, värme/element eller bärande väggar, kontakta styrelsen för information och evt. medgivande. Om du är osäker, är du också varmt välkommen att kontakta oss.

Badrumsrenovering

Vid badrumsrenovering (nytt tätskikt) ska besiktningsfirman Inspector konsulteras, som inspekterar badrummet under och efter renoveringen, för att säkerställa att det görs fackmannamässigt. Föreningen står för kostnaden för dessa besiktningar. Det är obligatoriskt att boka besiktning och få klartecken från besiktningsfirman innan renovering påbörjas. Inspectors kontaktuppgifter finns här: inspector.se/kontakt

 

Det är ej tillåtet att installera vattenburen golvvärme i badrum. Elburen golvvärme är tillåtet.

Spisfläkt/-kåpa

Ventilationssystemen i husen består av en frånluftsfläkt på vinden i varje hus, s.k. mekanisk frånluft. Denna drar ut luften från husen genom ventilationsdon i badrummet, samt spiskåpan i köket.

 

I spiskåpan ska ett spjäll vara monterat, som kan öppnas för att öka luftflödet vid spisen vid matlagning. Det är inte tillåtet att montera en spisfläkt istället för en spiskåpa med spjäll. Detta eftersom en spisfläkt kan skapa övertryck i ventilationskanalen relativt lägenheterna, och därmed trycker ut matos i badrum och närliggande lägenheter. Genom besiktningar av föreningens lägenheter, har det kommit till föreningens kännedom att många varit omedvetna om detta och därför monterat en fläkt.

 

Om en spisfläkt är monterad i din lägenhet, åligger det dig att byta ut den mot en spiskåpa. Spiskåpor i originalutförande kan tillhandahållas på förfrågan - kontakta styrelsen.

Föreningen står för reparation av blandare och WC

Om läckage uppkommer i blandare eller WC, och blandaren/toalettstolen är av den typ som installerades vid föreningens senaste stambyte, står föreningen för kostnaden för att reparera läckaget. Observera att detta inte gäller blandare eller WC som installerats av bostadsrättsinnehavaren, eller tidigare bostadsrättsinnehavare.